קישורים רלונטיים
השבחה, ארנונה ועוד

Title זהירות, סקר ארנונה לפניך! - חדשות מודיעין
Description קוראים לזה סקר נכסים אך בפועל מדובר במדידה מחדש לצרכי ארנונה של כל הבתים בעיר. חברת המדידות מתוגמלת כנגד ממצאיה על גילוי שטחים שלא דווחו בעבר, דבר שעשוי לגרום למוט
Tags