היסטוריה של גביית יתר
לקט פרסומים מהרשת

Title עיריית מודיעין תבטל חיוב ארנונה ותשלם הוצאות
Description מידע וסקירה משפטית בנושא
Tags אשפה,פינוי