היסטוריה של גביית יתר
לקט פרסומים מהרשת

Title גבתה שלא כדין
Description בית המשפט המחוזי חייב את עיריית מודיעין בתשלום 180 אלף שקל גמול ושכר טרחה לתושב העיר שהגיש בקשה לתובענה ייצוגית בגין גביית יתר של כספי הארנונה
Tags