היסטוריה של גביית יתר
לקט פרסומים מהרשת

Title פסקי דין - משהרשות לא הוכיחה את טענת גלגול והגנת תקציב - אינה זכאית לפטור מחובת ההשבה 25/05/2009
Description הנטל להוכיח את עילות ההגנה בדבר גלגול והגנה על התקציב מוטל על הרשות כאן הרשות לא עמדה בנטל ההוכחה לזכות בפטור מהשבה בהמש הבהיר כי לא ברור
Tags מודיעין