היסטוריה של גביית יתר
לקט פרסומים מהרשת

Title עיריית מודיעין נתבעת בשל גביית ארנונה מופרזת
Description בית המשפט אישר בקשה לתביעה ייצוגית נגד עיריית מודיעין שעניינה החזר של תשלומי ארנונה מופרזים שנגבו מעסקים בעיר. בנוסף, העיריה חויבה לשלם שכר טרחה בסך 35,000 שקל .הע
Tags ארנונה,מופרז,משפט