היסטוריה של גביית יתר
לקט פרסומים מהרשת

Title תביעה חיובי הארנונה של עיריית מודיעין שגויים
Description אז מה גודל הדירה שלכם? תלוי את מי שואלים תביעה ייצוגית הוגשה בשבוע שעבר נגד עיריית מודיעין על גביית יתר בארנונה. על פי העתירה, גודל הדירה לחיוב ארנונה שונה מגודל ה
Tags ארנונה,שגוי,שגויים,יתר,הדירה,חיוב