MESH
Modiin Entrepreneurs Startup Hub

Title
Description יזמים יזמיות, חברות בתחומי ה Medical ,IoT, Cyber, Big Data, Wearable וכן חברות טכנולוגיות המחפשות מקום להתרחב או להשתכן אף לתקופה זמנית, מוזמנים לבוא להתנסות ב MESH ובקהילה הטכנולוגית שהקמנו במודיעין, ליד תחנת הרכבת פאתי מודיעין, עם כבישי גישה לכביש 431 כביש 6 וכביש 1.. במיוחד מתאים ליזמים בעלי משפחות יזמים בני ה 40+ שמחפשים לאו דווקא להכנס לת"א ויותר שפיות בדרכים באופן שיוכל לסייע משמעותית במימוש ובקידום החברה שלהם יחסית קרוב לבית ולשלב חיי קהילה תוססים. מוזמנים לבוא ולהתנסות..
Tags