MESH
Modiin Entrepreneurs Startup Hub

Title
Description יזמים בעלי רעיונות טכנולוגיים, יזמים עם אבות-טיפוס, חברות לקראת גיוס פרה סיד (Pre Seed) מוזמנים לפנות אלינו ולקבל סיוע בהרמת המיזם שלכם בצדדים הטכנולוגיים, עסקיים, פיננסיים שיווקים ובחיבור למשקיעים. קהילה של כמה מאות אנשים מוכנה לתרום לכם! לפרטים moshe@modiinhub.com
Tags modiinhub.com