From the media

Title מודיעין ניוז - 7:04 8/3/2014 בית חרושת לסטארטאפים
Description המסלול של היזם המתחיל רצוף אתגרים ומכשולים נפשיים ודורש ממנו התמודדות עם מצבים לא פשוטים. רעיון ואמונה לבד לא בהכרח מספיקים, הוא זקוק גם להכוונה עד לבניית האבטיפוס ו
Tags