From the media

Title מתחם יזמות MESH - המתכנה
Description מתחם היזמים מש במודיעין שהוקם על ידי משה פורת ושותפיו שם לו למטרה להפוך את מודיעין מעיר שינה לבירת היי-טק. המתכנה מסייעת למתחם להגשים את חזונו, בין השאר בעזרת צ'אק נוריס.
Tags