From the media

Title קוד לבוש מציג את מנהלי ההאבים וחללי העבודה בישראל [תמונות]
Description הם נפגשים עם עשרות יזמים ויזמיות ביום יום, מלווים, מייעצים, מקשיבים ובעיקר מנסים לקדם כל הדרך להצלחה. קוד לבוש פוגש את המנהלים של ההאבים וחללי העבודה מאחורי כל האב
Tags