From the media

Title Telecom News - Cisco ,Matrix ו-Sirin תשתתפנה ביריד תעסוקה במתחם MESH במודיעין
Description המיקוד גילאי 40+. החברות הנל ואחרות מבקשות לגייס לשורותיהן מתכנתים, מנהלי מוצר, אנשי מכירות, אנשי שיווק בין-לאומי, כלכלנים, עוד, מעצבים גרפים ואנליסטים, סה 200
Tags