האקטון כיתות ט-י
עירוני ד אורט מודיעין

Title
Description 1. לא חדש- Moshe Porat ממשיך בעשייה החברתית שכולה, מארגון ועד המימון, מבוצעת על ידי גופים ואנשים פרטיים (קפיטליזם חברתי) 2. צפוי - יש לנו נוער מדהים, יצירתי וערכי... 3. מפתיע (ביח
Tags