תכנית רעים - החברה למתנסים
תוכנית "רעים" מפעילה קבוצות חברתיות במרכזים הקהילתיים ברחבי הארץ מטעם החברה למתנ"סים ומיועדת לילדים נוער מבוגרים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי, והמתמודדים עם קשיי תקשורת, לקויות למידה והסתגלות חברתית. תוכנית רעים מלווה את המשתתף בכל שלבי חייו, וזאת באמצעות קבוצת השווים. מקום המפגשים, המרכז הקהילתי, תורם לתחושת הערך העצמי ולשילוב החברתי בקהילה.

Title
Description moty_pilasאז שש שנים מסתכמים בתמונה אחת תמונה אם כל כך הרבה משמעות!! תמונה שכך נראת משפחה וכך נראת אנשים שבאמת אוהבים אחד את השני.באמת הסתכלתי הרבה על התמונה ופשוט הבנתי איזה אנשים מדהימים הקיפו אותי
Tags