תכנית רעים - החברה למתנסים
תוכנית "רעים" מפעילה קבוצות חברתיות במרכזים הקהילתיים ברחבי הארץ מטעם החברה למתנ"סים ומיועדת לילדים נוער מבוגרים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי, והמתמודדים עם קשיי תקשורת, לקויות למידה והסתגלות חברתית. תוכנית רעים מלווה את המשתתף בכל שלבי חייו, וזאת באמצעות קבוצת השווים. מקום המפגשים, המרכז הקהילתי, תורם לתחושת הערך העצמי ולשילוב החברתי בקהילה.

Title תכנית רעים הם כבר לא לבד
Description תכנית רעים | צילום איתן מאי כשהייתה מירי תלמידת תיכון החליטה לחגוג את יום הולדתה בחברת בני כיתתה. החלטה שגרתית, כביכול, אבל לא מבחינת מירי, נערה המאובחנת כבעלת תס
Tags