תכנית רעים - החברה למתנסים
תוכנית "רעים" מפעילה קבוצות חברתיות במרכזים הקהילתיים ברחבי הארץ מטעם החברה למתנ"סים ומיועדת לילדים נוער מבוגרים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי, והמתמודדים עם קשיי תקשורת, לקויות למידה והסתגלות חברתית. תוכנית רעים מלווה את המשתתף בכל שלבי חייו, וזאת באמצעות קבוצת השווים. מקום המפגשים, המרכז הקהילתי, תורם לתחושת הערך העצמי ולשילוב החברתי בקהילה.

Title מתנס מודיעין - קהילה - קבוצת רעים
Description לאור זאת, מתנס מודיעין, בשיתוף תכנית רעים הארצית, הקימו בעיר מועדון חברתי עבור אותם בני נוער וצעירים בעלי קשיים בתחום החברתי. המועדון מספק מסגרת חברתית חמה ותומ
Tags