תכנית רעים - החברה למתנסים
תוכנית "רעים" מפעילה קבוצות חברתיות במרכזים הקהילתיים ברחבי הארץ מטעם החברה למתנ"סים ומיועדת לילדים נוער מבוגרים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי, והמתמודדים עם קשיי תקשורת, לקויות למידה והסתגלות חברתית. תוכנית רעים מלווה את המשתתף בכל שלבי חייו, וזאת באמצעות קבוצת השווים. מקום המפגשים, המרכז הקהילתי, תורם לתחושת הערך העצמי ולשילוב החברתי בקהילה.

Title בשביל זה יש חברים היכרות עם תוכנית רעים
Description לפני חמש שנים הציעה אם לנערה שסבלה מבידוד חברתי בשל קשיי תקשורת, להקים מועדון לצעירים המתמודדים עם מצוקה דומה. עם הזמן היוזמה הפכה לתוכנית רעים, הפועלת ב-12 מתנ
Tags