תכנית עמיתים - החברה למתנסים
עמיתים היא תכנית ארצית המשותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות, שמטרתה שיקום והחלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית. זאת, באמצעות ליווי מקצועי בתהליך השתלבותם בפעילויות פנאי וחברה, הפתוחות לציבור הרחב בקהילה.

Title
Description minsharforartסיום קורס קולנוע #עמיתים. נפגעי חרדות עשו על זה סרט ב#מנשר. במימון משרד הבריאות. ענת. גל. אבי שלמה
Tags עמיתים.,מנשר.