תכנית עמיתים - החברה למתנסים
עמיתים היא תכנית ארצית המשותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות, שמטרתה שיקום והחלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית. זאת, באמצעות ליווי מקצועי בתהליך השתלבותם בפעילויות פנאי וחברה, הפתוחות לציבור הרחב בקהילה.

... ... ...

Title מי מאחורי המסכה?
Description הזמנה להכיר את האדם מאחורי המסכה. סדנת סטיגמה ומסכות למועצת הנוער העירונית של קריית אונו בשיתוף תכנית עמיתים.
Tags