תכנית עמיתים - החברה למתנסים
עמיתים היא תכנית ארצית המשותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות, שמטרתה שיקום והחלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית. זאת, באמצעות ליווי מקצועי בתהליך השתלבותם בפעילויות פנאי וחברה, הפתוחות לציבור הרחב בקהילה.

Title מדריכת הגלישה חושפת אושפזתי בבית חולים פסיכיאטרי בשל אקסטזי שהוכנס למים שלי
Description אקסטזי שהוכנס בלא ידיעתה לבקבוק המים שלה בזמן טיול בסרי לנקה, הסיט את חייה של שיפי אטינגר ממסלולם. היא התמוטטה, אושפזה במוסד פסיכיאטרי, סבלה מהזיות ומחרדות והחלה ב
Tags