תכנית עמיתים - החברה למתנסים
עמיתים היא תכנית ארצית המשותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות, שמטרתה שיקום והחלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית. זאת, באמצעות ליווי מקצועי בתהליך השתלבותם בפעילויות פנאי וחברה, הפתוחות לציבור הרחב בקהילה.

Title ום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
Description ״השבוע מצוין ברחבי הארץ את יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. עבורי זה לא סתם עוד יום. זהו יום שמכירים בכך שגם לי ולאנשים כמוני, המתמודדים עם מגבלה נפשית או אחרת צריך להיות מקום בחברה. שכולנו אנשים
Tags