תכנית עמיתים - החברה למתנסים
עמיתים היא תכנית ארצית המשותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות, שמטרתה שיקום והחלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית. זאת, באמצעות ליווי מקצועי בתהליך השתלבותם בפעילויות פנאי וחברה, הפתוחות לציבור הרחב בקהילה.

Title אויב פנימי אכזרי ממרר את חייהם
Description כשיותר ממחצית הציבור לא מעוניין להעסיק נפגעי נפש, וחמישית לא מוכנים לנהל עמם אפילו שיחה ידידותית, מפנים להם את הבמה האמנים שזכו ליצור יחד עמם. הפעם, ידועי השם מעונ
Tags