החברה למתנסים הארצית

Title
Description בשנת 2004 נחתמה אמנה להפעלת רשת קהילה ופנאי, שהיא למעשה הסכם בין עיריית חולון, החברה הארצית למתנסים והרשת, בנוגע להפעלת מתנסים וביצוע פעילות קהילתית בתחום ...
Tags