החברה למתנסים הארצית

Title
Description נשיא המדינה אירח את מנהלי החברה למתנסים ונציגים מהמכללה ביום רביעי בביתו, במפגש שנועד להניע את הדיון בכוחה החברתי, הכלכלי והאנושי של החברה למתנסים לפעול למען קידום  ...
Tags