החברה למתנסים הארצית

... ... ...

Title תוכנית "רעים"
Description פועלת במתנ"סים ברחבי הארץ, מקיימת קבוצות חברתיות שמטרתן הרחבת המעגל החברתי של המתמודדים עם קשיי תקשורת ולקויות למידה.
Tags