בינוי קהילה - תשתיות קהילתיות
החברה למתנ"סים מספקת תשתית קהילתית באמצעות בניית אסטרטגיה קהילתית, תפעול מיזמים ותמיכה בעבודת המרכז הקהילתי. החברה למתנ"סים מספקת גם לרשות המקומית עצמה כלים לאיתור צרכים קהילתיים ואבחון פער בין רצוי למצוי וצמצומו, באמצעות מדד איכות החיים הקהילתיים.

Title
Description הצוות המוביל במרכזים הקהלתיים בצפת בסדנת הכשרה על בינוי קהילה, מתנדבים ויחסי דרקטוריון -צוות. המנחה יורי הרשפלד גמלאי של החברה למתנסים. עוד צעד לבניית קהילה במיטבה בעיר צפת.
Tags