בינוי קהילה - תשתיות קהילתיות
החברה למתנ"סים מספקת תשתית קהילתית באמצעות בניית אסטרטגיה קהילתית, תפעול מיזמים ותמיכה בעבודת המרכז הקהילתי. החברה למתנ"סים מספקת גם לרשות המקומית עצמה כלים לאיתור צרכים קהילתיים ואבחון פער בין רצוי למצוי וצמצומו, באמצעות מדד איכות החיים הקהילתיים.

Title
Description ככה נראה שולחן ההנחייה שלנו, רגע לפני יומיים של הכשרה בהנחיית קבוצות לאגף בינוי קהילה של החברה למתנסים. באנו לעשות חיים!
Tags