מתנס בנימינה גבעת עדה
מתנס בנימינה גבעת עדה

Title ערב שיתוף ציבור
Description איפה הכי מרגש לנהל מתנס? במקומות שבהם אתה באמת לא יודע, במקומות שבאופן מובהק האמת לא אצלך, במקומות שאתה צמא לשמוע מה הקהילה שאותה אתה משרת רוצה ולמה היא צמאה. במקומות
Tags