מתנס בנימינה גבעת עדה
מתנס בנימינה גבעת עדה

Title מקרא לי - שעת סיפור בגרסה המקראית
Description עוד יוזמה של תושבים שמקבלת ביטוי כאן במתנס. שעות סיפור בגרסה המקראית. מוזמנים
Tags מקראלי