המסלול האקדמי המכללה למנהל
המסלול האקדמי המכללה למינהל היא מכללה אקדמית פרטית, ללא כוונת רווח, השוכנת בראשון לציון. במכללה לומדים כ-12,000 סטודנטים ולה למעלה מ-45,000 בוגרים. נשיא המכללה הוא פרופ' אשר טישלר, מנכ"ל המכללה הוא רני יעקובי.

Title
Description noatuchman#Openday #collegeofmangment #המסלולהאקדמיהמכללהלמנהל #אומריםשאיןלנוגבולותצודקים @ica_college
Tags Openday,collegeofmangment,המסלולהאקדמיהמכללהלמנהל,אומריםשאיןלנוגבולותצודקים,ica_college