המסלול האקדמי המכללה למנהל
המסלול האקדמי המכללה למינהל היא מכללה אקדמית פרטית, ללא כוונת רווח, השוכנת בראשון לציון. במכללה לומדים כ-12,000 סטודנטים ולה למעלה מ-45,000 בוגרים. נשיא המכללה הוא פרופ' אשר טישלר, מנכ"ל המכללה הוא רני יעקובי.

Title
Description revitalsegalLeadership and marketing program #המסלולהאקדמיהמכללהלמנהל #codo #revitalsegal #leader #leadership #management #business #businesswoman
Tags המסלולהאקדמיהמכללהלמנהל,codo,revitalsegal,leader,leadership,management,business,businesswoman