המסלול האקדמי המכללה למנהל
המסלול האקדמי המכללה למינהל היא מכללה אקדמית פרטית, ללא כוונת רווח, השוכנת בראשון לציון. במכללה לומדים כ-12,000 סטודנטים ולה למעלה מ-45,000 בוגרים. נשיא המכללה הוא פרופ' אשר טישלר, מנכ"ל המכללה הוא רני יעקובי.

Title
Description revitalsegal#המסלולהאקדמיהמכללהלמנהל #פורוםנשיםבעסקים #פורוםנשים #ראשוןלציון #עירייתראשוןלציון #revitalsegal #codo @revitalsegal #business #businesswoman #leadership #lead #colaboration #students
Tags המסלולהאקדמיהמכללהלמנהל,פורוםנשיםבעסקים,פורוםנשים,ראשוןלציון,עירייתראשוןלציון,revitalsegal,codo,business,businesswoman,leadership,lead,colaboration,students