Social Media
About the FIRST Tech Challenge team

Title
Description מחר-מחר-מחר! מחר, יום חמישי ה-08.10.2015 יתקיים הקיק אוף הישראלי הראשון בישראל לשנת הפיילוט של תכנית ה-FTC. אנחנו מתרגשים להכיר את כל הקבוצות ולצאת לדרך חדשה מסוגה כאן בארץ.
Tags