MESH - 22-Dec-2015
להכיר את מהנדסי המחר, היום

Title
Description הכנס הראשון של Jelly Puffs #9 היה, במילה אחת, א-ד-י-ר-! אנחנו חייבים לומר בכנות, עדיין לא עיכלנו את האירוע אתמול, אשר השאיר את כולנו חתומי שפתיים. הכנס להכיר את מהנדסי המחר - הי
Tags