iWatermelon Deluxe in the news
Worldwide coverage with zero marketing

Title הירקן הותיק או האפליקציה מי ינצח במבחן האבטיחים?
Description שי שטרן מגיע לשוק התקווה ומנסה להבין איך יודעים אם האבטיח מתוק והאם אפליקציה באמת תוכל לזהות דבר כזה ולהחליף את הירקן הותיק?
Tags