תהיה יוסף
תהיה חכם תהיה יוסף

Title
Description גם תהיה יוסף הצטרף למגני הים. ואתם לא רוצים להיות יוסף? http//bit.ly/1v5c2Ex.
Tags יוסף,צלול