תהיה יוסף
תהיה חכם תהיה יוסף

Title
Description ארמנדו 3> שתפ קטקטית ראשית ודובית, בהשראת תהיה יוסף
Tags יוסף,משפח,אין,גבול,-,מחיו,השפה,הנשי