תהיה יוסף
תהיה חכם תהיה יוסף

Title מגדל דוד - המוזיאון לתולדות ירושלים
Description תהיו כמו יוסף!
Tags יוסף