תהיה יוסף
תהיה חכם תהיה יוסף

Title Rocky Horizon @barak250
Description ואישתו אמרה לו יוסף תשמה את הגישה, הוא אמר לא תהיי בשקט ותהיי כמוני #יוסף #תהיו_כמו_יוסף
Tags יוסף,תהיו_כמו_יוסף