תהיה יוסף
תהיה חכם תהיה יוסף

Title מירי פסקל
Description אל תהיו יוסף, תהיו דניס
Tags יוסף