קריית אונו
חוגים ומדיה חברתית

Title קבוצת ילדים צעירים במתכונת פיילוט
Description השבוע נפתחת בקריית אונו קבוצת ילדים צעירים במתכונת פיילוט חדשה בתכנית רעים. הקבוצה מיועדת לילדים בגילאי 6-9 אשר אובחנו על הרצף האוטיסטי ותיפגש פעמיים בשבוע.
Tags