קריית אונו
חוגים ומדיה חברתית

Title
Description עכשיו בקולנוע שישי נשי עם מיכל צפיר קידום מעמד האשה בעיריית קריית אונו עם מתנס קריית אונו.
Tags קריי,אונו,מיכל,צפיר,מעמד,האישה