DIGIT17
בית הספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי עורך מדי שנה את כנס דיגיט המתמקד באתגרים התוכניים והטכנולוגיים עמם מתמודדת העיתונות המקוונת בישראל. במהלך כנס דיגיט השנתי המתקיים במרכז הבינתחומי הרצליה, יוענק בטקס חגיגי פרס דיגיט, הכנס יתקיים השנה ביום שני, 27 במרץ 2017 ויעסוק בנושאים המרכזיים שעל סדר יומה של עיתונות הדיגיטל בארץ ובעולם ויורכב מכיתות אמן

Title עירד אשל מספר שהטורקים גנבו לו את האותות שהלחין
Description efratkrasnerעירד אשל מספר שהטורקים גנבו לו את האותות שהלחין לחדשות 10 #news #news10 #media #music #idc #radio #Classroom #journalism #digitidc #digit17
Tags news,news10,media,music,idc,radio,Classroom,journalism,digitidc,digit17