DIGIT17
בית הספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי עורך מדי שנה את כנס דיגיט המתמקד באתגרים התוכניים והטכנולוגיים עמם מתמודדת העיתונות המקוונת בישראל. במהלך כנס דיגיט השנתי המתקיים במרכז הבינתחומי הרצליה, יוענק בטקס חגיגי פרס דיגיט, הכנס יתקיים השנה ביום שני, 27 במרץ 2017 ויעסוק בנושאים המרכזיים שעל סדר יומה של עיתונות הדיגיטל בארץ ובעולם ויורכב מכיתות אמן

Title עבדכם הנאמן ממשיך לחפור גם כאן על ארגון הדיגיטל הישראלי
Description לרר אוסף עוד פרס, גלוברמן מנחה פאנל מרתק, איתי אנגל מספר על עבודה עיתונאית מסוכנת ברחבי העולם, ועבדכם הנאמן ממשיך לחפור גם כאן על ארגון הדיגיטל הישראלי Israeli Digital Organization, תודה למארגנים האלו
Tags