DIGIT17
בית הספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי עורך מדי שנה את כנס דיגיט המתמקד באתגרים התוכניים והטכנולוגיים עמם מתמודדת העיתונות המקוונת בישראל. במהלך כנס דיגיט השנתי המתקיים במרכז הבינתחומי הרצליה, יוענק בטקס חגיגי פרס דיגיט, הכנס יתקיים השנה ביום שני, 27 במרץ 2017 ויעסוק בנושאים המרכזיים שעל סדר יומה של עיתונות הדיגיטל בארץ ובעולם ויורכב מכיתות אמן

Title הרצאתה של דר גסיקה קושארד
Description digitidcהרצאתה של דר גסיקה קושארד, מרצה וחוקרת בית ספר סמי עופר לתקשורת - הבינתחומי הרצליה ובבית ספר אפי ארזי למדעי המחשב בכנס DIgit 2017 Keynote speech innovative drone applications for journali
Tags