DIGIT17
בית הספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי עורך מדי שנה את כנס דיגיט המתמקד באתגרים התוכניים והטכנולוגיים עמם מתמודדת העיתונות המקוונת בישראל. במהלך כנס דיגיט השנתי המתקיים במרכז הבינתחומי הרצליה, יוענק בטקס חגיגי פרס דיגיט, הכנס יתקיים השנה ביום שני, 27 במרץ 2017 ויעסוק בנושאים המרכזיים שעל סדר יומה של עיתונות הדיגיטל בארץ ובעולם ויורכב מכיתות אמן

Title הפאנל השני לכנס דיגיט
Description digitidcהפאנל השני לכנס דיגיט מהפשקוויל לווטסאפ- מהפכת הדיגיטל במגזר החרדי בהנחיית נתי טוקר, כתב המדיה והפרסום של THEMARKER ובהשתתפות דר חיים זיכרמן - מנהל אקדמי של הקמפוסים החרדים בקריה האקדמית א
Tags