DIGIT17
בית הספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי עורך מדי שנה את כנס דיגיט המתמקד באתגרים התוכניים והטכנולוגיים עמם מתמודדת העיתונות המקוונת בישראל. במהלך כנס דיגיט השנתי המתקיים במרכז הבינתחומי הרצליה, יוענק בטקס חגיגי פרס דיגיט, הכנס יתקיים השנה ביום שני, 27 במרץ 2017 ויעסוק בנושאים המרכזיים שעל סדר יומה של עיתונות הדיגיטל בארץ ובעולם ויורכב מכיתות אמן

Title האם הטכנולוגיה תהרוג את כתב המלחמות?
Description digitidcהפאנל הראשון לכנס DIgit 2017 האם הטכנולוגיה תהרוג את כתב המלחמות? בהנחיית דרור גלוברמן, עורך ראשי NEXTER, מגיש אנשים, ערוץ 2 ובהשתתפות דר נעם למלשטריך-לטר - דיקן בית הספר לתקשורת המרכז
Tags