DIGIT17
בית הספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי עורך מדי שנה את כנס דיגיט המתמקד באתגרים התוכניים והטכנולוגיים עמם מתמודדת העיתונות המקוונת בישראל. במהלך כנס דיגיט השנתי המתקיים במרכז הבינתחומי הרצליה, יוענק בטקס חגיגי פרס דיגיט, הכנס יתקיים השנה ביום שני, 27 במרץ 2017 ויעסוק בנושאים המרכזיים שעל סדר יומה של עיתונות הדיגיטל בארץ ובעולם ויורכב מכיתות אמן

Title גוגל חושפת עשרת המונחים הגדולים שחיפשנו השנה באינטרנט - גירפה
Description מה חיפשנו הכי הרבה ברשת בשנה האחרונה? לקראת כנס DIGIT השנתי המתקיים מחר, חשפה גוגל את עשרת הנושאים שבראש חיפושי החדשות ברשת, וממנו עולה כי למרות הסיקור התקשורתי הא
Tags