Seisei ישראל
סייסיי ישראל תוכנית לפיתוח תבונה יצירתית - דר אייל דורון

... ... ...

Title SEISEI סייסיי שנת 2014 פיתוח תבונה יצירתית ומיומנויות המאה ה -21
Description בקרו באתרhttp//www.SEISEI.co.ilⓈⒺⒾⓈⒺⒾSEISEIשיטה לפיתוח תבונה יצירתית המכשירה ילדים ובני נוער לחשיבה המאפיינת את העולם של המאה ה - 21. עולם דינאמי, טכנולוגי, רב-אתגרים ולעיתים בלתי צפויⓈⒺⒾⓈⒺⒾ
Tags