Seisei ישראל
סייסיי ישראל תוכנית לפיתוח תבונה יצירתית - דר אייל דורון

... ... ...

Title איזה מקצועות יהיו בעתיד? איך נתכונן אליהם? - דר אייל דורון חוקר ומפתח חשיבה יצירתית
Description הרצאות וליווי תהליכי התפתחות עסקית ואישיתhttp//www.EyalDoron.co.ilנתקלתי בזה בשבוע, ראיון שלי עם אראל סגל שהתקיים לפני יותר משנה אבל רלוונטי יותר ויותר. השאלה מה אנחנו היינו עושים עם 155 מיליארד
Tags